Index Fungorum - Species Fungorum Species Fungorum
Search Species Fungorum : Cookies
Search Bibliography of Systematic Mycology
Search Dictionary of the Fungi Hierarchy
 
 
 

GSD Species Synonymy

Current Name:
Trichopeziza senecionis Raitv., Nizshie Rasteniya, Griby i Mokhoobraznye Sovetskogo Dal'nego Vostoka, Griby. Vol. 2. Askomitsety. Erizifal'nye, Klavitsipital'nye, Gelotsial'nye (Leningrad): 348 (1991)

Synonymy:

Position in classification:
Lachnaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Ascomycota, Fungi

Synonymy Contributor(s):
Kew Mycology (2015)

back to previous page